Vă mulțumim!

EDUPROSUMMIT#1 în cifre

250+

participanți

100+

reprezentanți ai instituțiilor de învățământ

90+

profesori și directori de școală

20+

6+

4+

elevi

proiecte de învățământ profesional

ore de dezbateri

Despre eveniment

EDUPRO Summit este evenimentul dedicat promovării ideii de învățământ profesional dual pe model german ca alternativă viabilă la învățământul clasic. Este locul de întâlnire a tuturor actorilor implicați – autorități, școli, elevi, companii, pentru o mai bună înțelegere și cooperare. Este forum de dezbatere, un exemplu de bune practici și un model de urmat.

Obiective

Promovarea învăţământului profesional dual

Promovarea exemplelor de bune practici din România bazate şi pe modelul german

Creşterea renumelui şi vizibilităţii

învăţământului profesional dual

Transfer de
Know-how din Germania

 video
Date statistice

Aproape unul din şase tineri români cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani, adică 376.000 de persoane, nu sunt elevi sau studenţi şi nici nu lucrează. (conform EUROSTAT)

dintre tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani erau, în 2014, șomeri care nu au lucrat niciodată.
(conform INS)

Această cifră produce anual o pierdere de aproximativ

Din 140.000 absolvenți de liceu numai 111.544 participă la bacalureat, dintre aceștia promovează aproximativ

la bugetul de stat

de elevi au absolvit în 2017 învățământul profesional

dintre reprezentanții unei generații sunt absolvenți de învățământ dual

din cei care promovează un învăţământ dual sunt preluaţi la sfârşit de către o companie, Bundesinstitut für Berufsbildung

dintre elevi (90.200) au fost înscriși într-o formă de învățământ profesional - nivelul educaţional cel mai puţin reprezentat în totalul populaţiei şcolare

participanti

reprezentanți ai Ministerului Educației și instituțiilor responsabile de învâțământul profesional dual

reprezentanți ai școlilor și inspectoratelor școlare

ONG-uri

companii

„Numai pentru că cineva și-a însușit cunoștințe teoretice, nu înseamnă neapărat că aduce o contribuție  mai mare economiei acestei țări, față de cel care a mers pe drumul practic al învățământului profesional.”

Anja Karliczek, Ministrul Educației Republicii Federale Germane

 (absolventă a două calificări în sistem dual)

”Pentru elevi, Şcoala Profesională în sistem dual reprezintă o șansă de a se dezvolta pe toate planurile şi de a dobândi o experienţă vastă în domeniul lor de pregătire. [...] Beneficiile vin însă la sfârșit, atunci când primesc o ofertă de angajare şi pot evolua în carieră.”

 Alexandru Săgețeanu, absolvent Școala Profesională Germană Kronstadt

Despre eveniment
Obiective
 video
Date statistice
participanti
EDUPROSUMMIT#1 în cifre Despre eveniment
Obiective  video Date statistice
participanti